Zgłoszenie udziału w regatach SailBook Cup 2019

  photo1

  photo2

  photo3

  photo4

  Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT wyślij wiadomość z potrzebnymi danymi na adres faktura@maristo.pl.

  Oświadczenie o odpowiedzialności:
  Oświadczam, że biorę udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia mnie od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przeze mnie lub mój jacht, a wynikającą z udziału w regatach. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

  WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROCESU ORGANIZACJI REGAT SAILBOOK CUP (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).